RODO

Co to jest RODO?

RODO - jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja tego roku. RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

Co znajduje się w tym komunikacie?

Na tej stronie przedstawiamy Tobie komplet informacji dotyczących tego kto, w jaki sposób, w jakim celu i zakresie przetwarza Twoje dane osobowe.

Co powinienem zrobić po przeczytaniu tego komunikatu?

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali w dalszym ciągu Twoje dane osobowe w określonym celu, czyli np. nie chcesz otrzymywać od nas: komunikatów e-mail, komunikatów sms lub masz inne pytanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych - skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie WWW pod adresem: http://www.multisub.pl/page/kontakt lub poprzez wskazane na tej stronie adresy e-mail lub listownie: PHU Multisub Patryk Gruszczyński Ul. Pułaskiego 23/3 58-100 Świdnica

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest PHU MULTISUB Patryk Gruszczyński z siedzibą w Świdnicy(58-100)przy ul. Pułaskiego 23/3

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zamówienia, jeśli dokonywałeś/-aś zakupu w naszym sklepie online;

- uczestnictwa w programie lojalnościowym, jeśli przystąpiłeś/-aś do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy;

- przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości email lub komunikatów sms, na wskazane adresy email oraz numery telefonów komórkowych, jeśli zapisywałeś/-aś się do naszego newslettera,

- obsługi reklamacji, jeśli dokonywałeś/-aś reklamacji naszych produktów na odpowiednim druku formularza;

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy;

- realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;

- realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały do nas dostarczone, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis, dane dotyczące zakończenia sieci Internet, z którym łączy się Twoje urządzenie (telefon, komputer, tablet itp.), za pomocą którego przeglądasz nasze strony WWW, tj. adres IP oraz informacje dotyczące plików Cookies.

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Przede wszystkim pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, przez strony WWW, formularze umieszczone na stronach WWW. Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w wyniku skierowania do nas korespondencji pisemnej lub jeśli podasz nam swoje dane osobowe w rozmowie telefonicznej albo w inny sposób.

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

Przede wszystkim dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi Właściciele firmy, Pracownicy oraz Współpracownicy, czyli osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. Twoje dane będą także udostępniane naszym podwykonawcom, takim jak: firmy dostarczające wysyłki(twoje zamówienie), firmy realizujące zlecenia płatności i inne podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji wiążących nas z Tobą relacji. Twoje dane mogą być także udostępniane wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie prawa do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością (organy podatkowe, banki itp.).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe masz szereg praw, w tym między innymi:

- prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;

- prawo do wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, nakładanych na nas obowiązkach lub prawnie uzasadnionym celu przetwarzania, Twoje prawa mogą ulegać ograniczeniu. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody w określonym celu, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać kontaktując się z nami przez formularz kontaktowy: http://www.multisub.pl/page/kontakt

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych w określonym przez nas zakresie będzie przez nas wymagane. Dotyczy to przede wszystkim realizacji umów lub działań podejmowanych przez nas przed zawarciem umowy oraz innych działań wymagających od nas przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zrealizowania Twojego prawa lub żądania. W pozostałych przypadkach, zwłaszcza dotyczących prowadzonych przez nas różnego rodzaju działań marketingowych podanie danych osobowych lub przetwarzanie w tym celu podanych danych osobowych jest dobrowolne.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

- Regulamin- http://www.multisub.pl/page/regulamin

-Możesz także skontaktować się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy na naszej stronie WWW: http://www.multisub.pl/page/kontakt

×

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies. Czytaj dalej...